You are not logged in. (Login)

Erasmus - Introduction to Linguistics (classes) -Wstęp do językoznawstwa z elementami wiedzy o nauce i akwizycji języków (ćwiczenia) - T. Leszczyński
(WdJ - T. L.)

Głównym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów  z podstawowymi faktami dotyczącymi struktury i funkcjonowania języka (na przykładzie języka angielskiego). Dodatkowym celem jest zapoznanie studentów z metajęzykiem na poziomie ogólnej analizy językaYou are not logged in. (Login)