Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)
Strona:  1  2  ()
Kursy 
Praktyki pilotażowe filologia angielska - M. SobańskaRejestracja samodzielnaInformacja
HISTORIA USA I WIELKIEJ BRYTANII - W. WIlk-RegułaRejestracja samodzielnaInformacja
PILOTAŻOWA PRAKTYKA FILOLOGIA ANGIELSKA 03.2018_ 02 2019 - M. LisowskaRejestracja samodzielna
Pedagogika wczesnoszkolna - ćwiczenia - L. MatuszakRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika wczesnoszkolna - wykład - L. MatuszakRejestracja samodzielnaInformacja
Gramatyka kontrastywna, rok II - ćwiczenia - A. SnarskaRejestracja samodzielnaInformacja
Erasmus - Introduction to Linguistics (classes) -Wstęp do językoznawstwa z elementami wiedzy o nauce i akwizycji języków (ćwiczenia) - T. LeszczyńskiRejestracja samodzielnaInformacja
Erasmus - The History of the English Language (classes) - Historia języka (ćwiczenia) - T. LeszczyńskiRejestracja samodzielnaInformacja
Problematyka tłumaczenia tekstów specjalistycznych - M. LisowskaRejestracja samodzielnaInformacja
Seminarium dyplomowe, III r. - J. MajerRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania języka angielskiego, II r. - ćwiczenia - J. MajerRejestracja samodzielnaInformacja
Literatura brytyjska do końca XX wieku / Zarys historii literatury brytyjskiej do końca XX wieku - ćw., sem. letni - A. LipskaRejestracja samodzielna
Literatura amerykańska do końca XX wieku / Zarys historii literatury amerykańskiej do końca XX wieku - ćw., sem. letni - A. LipskaRejestracja samodzielna
Literatura amerykańska do końca XX wieku / Zarys historii literatury amerykańskiej do końca XX wieku - wykład, sem. letni - A. LipskaRejestracja samodzielna
Przekład ogólny - M. LisowskaRejestracja samodzielnaInformacja
Specjalistyczny język biznesu, turystyki i marketingu - M. LisowskaRejestracja samodzielna
Gramatyka opisowa języka angielskiego, I r. - ćwiczenia - J. MajerRejestracja samodzielnaInformacja
Seminarium licencjackie - W. Wilk-RegułaRejestracja samodzielnaInformacja
Literatura brytyjska do końca XX w./Zarys historii literatury brytyjskiej do końca XX w - Wykład - W. Wilk-RegułaRejestracja samodzielna
Literatura amerykańska do końca XX w./Zarys historii literatury amerykańskiej do końca XX w - Wykład - W. Wilk-RegułaRejestracja samodzielna


Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)