You are not logged in. (Login)
Page:  1  2  ()
Courses 
Praktyki pilotażowe filologia angielska - M. SobańskaSelf enrolmentInformation
HISTORIA USA I WIELKIEJ BRYTANII - W. WIlk-RegułaSelf enrolmentInformation
PILOTAŻOWA PRAKTYKA FILOLOGIA ANGIELSKA 03.2018_ 02 2019 - M. LisowskaSelf enrolment
Pedagogika wczesnoszkolna - ćwiczenia - L. MatuszakSelf enrolmentInformation
Pedagogika wczesnoszkolna - wykład - L. MatuszakSelf enrolmentInformation
Gramatyka kontrastywna, rok II - ćwiczenia - A. SnarskaSelf enrolmentInformation
Erasmus - Introduction to Linguistics (classes) -Wstęp do językoznawstwa z elementami wiedzy o nauce i akwizycji języków (ćwiczenia) - T. LeszczyńskiSelf enrolmentInformation
Erasmus - The History of the English Language (classes) - Historia języka (ćwiczenia) - T. LeszczyńskiSelf enrolmentInformation
Problematyka tłumaczenia tekstów specjalistycznych - M. LisowskaSelf enrolmentInformation
Seminarium dyplomowe, III r. - J. MajerSelf enrolmentInformation
Metodyka nauczania języka angielskiego, II r. - ćwiczenia - J. MajerSelf enrolmentInformation
Literatura brytyjska do końca XX wieku / Zarys historii literatury brytyjskiej do końca XX wieku - ćw., sem. letni - A. LipskaSelf enrolment
Literatura amerykańska do końca XX wieku / Zarys historii literatury amerykańskiej do końca XX wieku - ćw., sem. letni - A. LipskaSelf enrolment
Literatura amerykańska do końca XX wieku / Zarys historii literatury amerykańskiej do końca XX wieku - wykład, sem. letni - A. LipskaSelf enrolment
Przekład ogólny - M. LisowskaSelf enrolmentInformation
Specjalistyczny język biznesu, turystyki i marketingu - M. LisowskaSelf enrolment
Gramatyka opisowa języka angielskiego, I r. - ćwiczenia - J. MajerSelf enrolmentInformation
Seminarium licencjackie - W. Wilk-RegułaSelf enrolmentInformation
Literatura brytyjska do końca XX w./Zarys historii literatury brytyjskiej do końca XX w - Wykład - W. Wilk-RegułaSelf enrolment
Literatura amerykańska do końca XX w./Zarys historii literatury amerykańskiej do końca XX w - Wykład - W. Wilk-RegułaSelf enrolment

Skip Navigation

Navigation


You are not logged in. (Login)