You are not logged in. (Login)

Erasmus - The History of the English Language (classes) - Historia języka (ćwiczenia) - T. Leszczyński
(HJ - T.L.)

Studenci posiądą wiedzę na temat:
  • umiejętność opisu języka na poszczególnych płaszczyznach językowych w danej epoce umiejętność opisu zmian językowych na poszczególnych płaszczyznach językowych w ujęciu historycznym
  • umiejętność powiązania wydarzeń historycznych ze zmianami językowymi

umiejętność analizy wybranych tekstów historycznych i znajdowanie cech językowych charakterystycznych dla danej epokiYou are not logged in. (Login)