You are not logged in. (Login)

Problematyka tłumaczenia tekstów specjalistycznych - M. Lisowska
(tłumaczenie tekstów specjalistycznych)

ćwiczenia

30 godzin łącznie, w tym:  15 godzin w formie tradycyjnej + 15 godzin w formie e-learninguYou are not logged in. (Login)