You are not logged in. (Login)

Historia myśli pedagogicznej
(Historia myśli pedagogicznej)

Celem nauczania historii myśli pedagogicznej jest przekazanie wiedzy na temat: ideałów wychowania i ich zmienności na przestrzeni dziejów, historii instytucji szkolnych i rozwoju oświaty pozaszkolnej, dziejów uniwersytetów i ich roli w rozwoju kultury i nauki oraz reform oświatowych, z zaakcentowaniem „epoki wielkich reform”. Ponadto zapoznanie z wybranymi koncepcjami pedagogicznymi i pedeutologicznymi.You are not logged in. (Login)