You are not logged in. (Login)

Pedagogika przedszkolna - K. Kaszlińska
(05.2PRZ332)

Kurs koresponduje z treścią wykładów i ćwiczeń z przedmiotu Pedagogika przedszkolna. Obejmuje prezentację głównych, wpółczesnych nurtów pedagogiki przedszkolnej, a także zagadnienia związane z problematyką opieki i wychowania dziecka w wieku przedszkolnym, podstawami funkcjonowania przedszkoli oraz metodami stosowanymi w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.You are not logged in. (Login)