You are not logged in. (Login)

Seminarium dyplomowe - K. Kaszlińska
(SEMINARIUM2018)

Kurs uzupełnia treści Seminarium dyplomowego realizowanego w postaci tradycyjnej i wraz z nim umożliwia studentom przygotowanie i zaprezentowanie założeń oraz rezultatów swojej pracy dyplomowej.You are not logged in. (Login)