You are not logged in. (Login)

Algorytmy i złożoność obliczeniowa
(Algorytmy niest)

Celem tego wykładu jest przedstawienie różnych problemów algorytmicznych i metod ich rozwiązywania, przedstawienie ważnych i użytecznych algorytmów oraz dokonanie przeglądu podstawowych struktur danych.You are not logged in. (Login)