You are not logged in. (Login)

Bazy danych stac.
(Bazy stac.)

W ramach przedmiotu studenci zapoznaja sie z teorią baz danych, zapoznają się z relacyjnym modelem danych,  językiem komunikacji z baza danych SQL oraz praktycznymi metodami projektowania bazy.You are not logged in. (Login)