You are not logged in. (Login)

Metody probabilistyczne i statystyka niest.
(Met prob niest.)

W trakcie wykładu przedstawiana jest teoria z zakresu matematycznych podstaw, metod, narzędzi oraz praktycznego zastosowania metod probabilistycznych  i statystyki.You are not logged in. (Login)