You are not logged in. (Login)

Informatyka w Zarządzaniu
(Informatyka w Zarządzaniu stacjonarne)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zastosowań Informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz charakterystyką systemów przechowywania informacji (danych) oraz wspomagania decyzji aktualnie wykorzystywanymi w praktyce.You are not logged in. (Login)