You are not logged in. (Login)

Historia biurokracji - Z. Naworski
(hb)

Wykład fakultatywny obejmujący genezę i ewolucje biurokracji europejskiej od monarchii absolutnej po wiek XX.You are not logged in. (Login)