You are not logged in. (Login)

Podstawy prawa pracy i prawa urzędniczego - wykład 2015/2016 - A. Laskowska-Hulisz
(Prawo pracy- wykład)

Przedmiotem tego kursu jest wykład z prawa pracy i prawa urzędniczego, w ramach którego zostaną omówione najważniejsze pojęcia, zasady oraz instytucje tego prawa, a w szczególności podstawy nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy, a także prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. W ramach tych zajęć zostaną również przybliżone podstawowe zagadnienia związane z dochodzeniem roszczeń wynikających ze stosunku pracy.You are not logged in. (Login)