You are not logged in. (Login)

Podstawy postępowania cywilnego 2015/2016 - A. Laskowska-Hulisz
(KPC 2015/2016)

Przedmiotem tego kursu są zagadnienia objęte zakresem zajęć z podstaw postępowania cywilnego. W ramach tych zajęć zostaną omówione podstawowe zasady, pojęcie oraz instytucje postępowania cywilnego, w tym w szczególności zagadnienia związane z postępowaniem rozpoznawczym oraz egzekucyjnym.You are not logged in. (Login)