You are not logged in. (Login)

Podstawy prawa cywilnego 2015/2016 zarządzanie - A. Laskowska-Hulisz
(KC 2015/2016 Z)

Kurs ten jest poświęcony problematyce prawa cywilnego. W ramach tego kursu zostaną omówione podstawowe pojęcia oraz instytucje prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej kodeksu cywilnego oraz części dotyczącej prawa zobowiązań.You are not logged in. (Login)