You are not logged in. (Login)

Budżetowanie i planowanie finansowe wykład - A. Szóstek
(BiPF_AS_w)

Zajęcia obejmują 12h wykładu w formie e-learningowejYou are not logged in. (Login)