You are not logged in. (Login)

Ustrój organów ochrony prawnej II r. ćw. ST - M. Leciak
(Ustrój or. ochr.pr. II r. ST ćw.)

PRzedmiotem zajęć jest przekazanie wiedzy nt. zasad i trybu odpowiedzialności dyscyplinarnej przedstawicieli wybranych zawodów prawniczych (sędzia, prokurator, notariusz, adwokat, radca prawny).You are not logged in. (Login)