You are not logged in. (Login)

Prawo karne ćw. ST III r. - M. Leciak
(Prawo karne- ćw. ST III r. )

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego wsparte analizą wybranych typów przestępstw, poprzez interpretację zarazem poglądów zastanych w doktrynie i orzecznictwie sądowym.You are not logged in. (Login)