You are not logged in. (Login)

Prawne podstawy resocjalizacji Ped. II r. ćw ST - M. Leciak
(Pr. podst. resocjal. Ped. ćw. ST)

Celem zajęć jest wykształcenie znajomości podstawowych problemów i instytucji prawnych realizujących zadania w zakresie resocjalizacji skazanych, wsparte analizą pism procesowych, pracą z kazusami oraz analizą orzecznictwa i poglądów doktryny,You are not logged in. (Login)