You are not logged in. (Login)

Prawo wykroczeń ćwiczenia NST - M. Leciak
(Pr.wykroczeń ćw.NST)

Zajęcia koncentrują się na analizie wybranych typów wykroczeń ujętych w Kodeksie wykroczeń, wspartej przypomnieniem podstawowym instytucji materialnego prawa wykroczeń, a dokonywanej jednocześnie przez pryzmat poglądów doktryny i judykatury.You are not logged in. (Login)