You are not logged in. (Login)

Technologia Informacyjna - ćwiczenia - D. Filutowicz
(TI - ćw.)

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką związaną z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji za pomocą narzędzi informatycznych. Przedmiot swoim zakresem obejmuje zaprezentowanie narzędzi wykorzystywanych w technologii informacyjnej (sprzęt, oprogramowanie, Internet) oraz zdefiniowanie roli człowieka w procesie przetwarzania informacji.You are not logged in. (Login)