You are not logged in. (Login)

Samorząd Studencki - P. Ciechanowski
(Samorząd Studencki)

Kurs poświęcony nauce poruszania się członków Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego po procedurach obowiązujących na uczelni. Instrukcje wypełniania wniosków, regulaminy, delegacje itd.You are not logged in. (Login)