You are not logged in. (Login)

Podstawy prawoznawstwa - gr. II - M. Leciak
(Prawoznawstwo gr II)

Celem przedmiotu jest omówienie zagadnień związanych z zasadmi techniki prawodawczej przy tworzeniu aktów prawnych.You are not logged in. (Login)