You are not logged in. (Login)

Fundusze strukturalne UE w samorządzie terytorialnym - wykład - R. Musiałkiewicz
(fundusze UE - wykład)

Celem kursu jest przedstawienie zagadnień teoratycznych w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi przez jednostki samorządu terytorialnego i jego instytucje. Przedmiot ma przybliżyć studentom  zasad aplikowania, wdrażania  oraz rozliczania funduszy strukturalnych.You are not logged in. (Login)