You are not logged in. (Login)

Nauka administracji 2014 - Z. Naworski
(na2014)

Wprowadzenie do zagadnień zwiazanych z naukami administracyjnymi. Przekazanie wiedzy dającej miożliwość poznania i zastosowania w praktyce zagadnień zwiazanych ze strukturą i funkcjonowaniem organu administracyjnego jako zespołu pracowniczego oraz miejsca w tym zespole każdego pracownika.You are not logged in. (Login)