You are not logged in. (Login)

Elementy prawa karnego ST 2013/2014 - M. Leciak
(Elementy pr. karnego ST)

Celem przedmiotu jest analiza wybranych typów przestępstw, z jednoczesnym utrwalaniem wiedzy z wykładu.You are not logged in. (Login)