You are not logged in. (Login)

Prawo funkcjonariuszy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego- ST 2013/2014 - M. Leciak
(Prawo funkcj. publ. ST)

Celem przedmiotu jest omówienie przepisów prawa karnego chroniących funkcjonariuszy publicznych, a także typów przestępstw, których podmiotem jest funkcj. publ.You are not logged in. (Login)