You are not logged in. (Login)

Ustrój organów ochrony prawnej- studia stacjonarne - M. Leciak
(Ustrój organów ochr.pr.- ST)

Celem przedmiotu jest omówienie wybranych zagadnień związanych przede wszystkim z odpowiedzialnością dyscyplinarną przedstawicieli organów ochrony prawnejYou are not logged in. (Login)