You are not logged in. (Login)

Zaawansowana grafika komputerowa - K. Stokfiszewski
(ZGK_KS_4_ST)

Przedmiot dotyczy programowania aplikacji i symulacji graficznych z użyciem wybranych bibliotek programistycznych i narzędzi graficznych przeznaczonych dla modelowania, generownia i obrazowania grafiki komputerowej zarówno 3D jak i 2D.You are not logged in. (Login)