You are not logged in. (Login)

Podstawy prawa pracy i prawa urzędniczego - ćwiczenia, st. stacjonarne 2013/14 - A. Laskowska
(KP, ćw., st. stac. 2013/14)

Jest to kurs poświęcony wybranym zagadnieniom prawa pracy i prawa urzędniczego, prowadzony w formie ćwiczeń i stanowiący uzupełnienie zajęć ćwiczeniowych prowadzonych w formie tradycyjnej.You are not logged in. (Login)