You are not logged in. (Login)

Grafika komputerowa 3D - III rok studiów stacjonarnych - K. Stokfiszewski
(GK3D_KS_3_ST)

Kurs dotyczy podstawowych algorytmów i technik trójwymiarowej grafiki komputerowej.You are not logged in. (Login)