You are not logged in. (Login)

Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń - M. Leciak
(Pr. karne i wykroczeń ST- II gr.)

Przedmiotem zajęć jest analiza przepisów cz. szczególnej Kodeksu karnego oraz Kodeksu wykroczeńYou are not logged in. (Login)