You are not logged in. (Login)

Systemy realizacji produkcji - systemy klasy MES - W. Gryglewicz-Kacerka
(S-MES)

Celem kształcenia przedmiotu jest:

1. Omówienie podstawowych zagadnień związanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa.

2. Zdobycie umiejętności z zakresu analizy i oceny systemów produkcyjnych

3. Opisanie nowych rozwiązań z zakresu zarządzania produkcją.

4. Omówienie nowych metod i narzędzi wspomagających proces decyzyjny w przedsiębiorstwie.You are not logged in. (Login)