You are not logged in. (Login)

Wybrane problemy reklamy i marketingu, wykład, studia stacjonarne - M. Chodorek
(Wybrane problemy reklamy M. Chodorek)

Kurs dotyczący wybranych zagadnień marketingu, z  uwzględnieniem specyfiki narzedzia marketingowego jakim jest reklama.You are not logged in. (Login)