You are not logged in. (Login)

Etyka w zarządzaniu - I. Koepke
(Etk.w zarz.)

Celem kursu, jest przedstawienie wybranych problemów i zagadnień z etyki zarządzania, etyki biznesu.You are not logged in. (Login)