You are not logged in. (Login)

Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych - P. Milczarski
(BSSI NST)

Poznanie najważniejszych zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych, zasady budowy bezpieczeństwa podstawowych serwisów usługowych,  zaawansowana administracja systemu z zastosowaniem nowoczesnych technologii sieciowych, zagrożenia systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji.You are not logged in. (Login)