You are not logged in. (Login)

Aplikacje i Systemy Mobilne
(AiSMobilneNST)

Student po pozytywnym zakończeniu przedmiotu nabędzie wiedzę                             z zakresu: programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych na platformie J2ME.You are not logged in. (Login)