You are not logged in. (Login)

Podstawy prawa cywilnego, ćwiczenia dla zarządzania
(Prawo cywilne, ćwiczenia dla zarządzania)

Celem tego przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności związanych z rozwiązywaniem podstawowych problemów wyłaniających się na tle prawa cywilnego, przygotowywaniem umów cywilnoprawnych oraz rozwiązywaniem kazusów z zakresu tego prawa.You are not logged in. (Login)