You are not logged in. (Login)

Podstawy prawa cywilnego dla zarządzania
(Prawo cywilne dla zarządzania)

Celem tego przedmiotu jest przybliżenie studentom podstawowych pojęć, zasad oraz instytucji prawa cywilnego. W ramach tego przedmiotu zostanie również krótko omówiona problematyka umów cywilnoprawnych.You are not logged in. (Login)