You are not logged in. (Login)

Ochrona własności intelektualnej, studia stacjonarne
(OWI, stacjonarne)

Ochrona własności intelektualnej jest to przedmiot, którego głównym celem jest przybliżenie studentom podstawowych pojęć, zasad oraz instytucji charakterystycznych dla prawa autorskiego i prawa pokrewnego, a także prawa własności przemysłowej.You are not logged in. (Login)