You are not logged in. (Login)

Systemy Wbudowane NST 2012/13
(SysWbNST12)

Zapoznanie studentów:

  • z  teoretycznymi i praktycznymi podstawami działania projektowania i programowania prostych systemów wbudowanych
  • z rolą dokumentacji technicznej w fazie projektowej

Student zdobędzie umiejętności związane z tym jak:

  • Analizować, dobierać i implementować systemy wbudowane
  • podnoszenia  niezawodności systemów wbudowanych
  • Projektować i programować komputerowe systemy sterowania,
  • Obsługiwać urządzenia wejścia/wyjścia,
  • Programować w zakresie obsługi komunikacji człowiek-maszyna
  • Posługiwać się dokumentacją


You are not logged in. (Login)