You are not logged in. (Login)

Zarządzanie marketingowe wykład M. Chodorek
(ZM wyk. M. Chodorek)

Wykład dla III roku zarządzania dotyczący ksztaltowania strategii marketingowych w zakresie 4 P: produkt, cena, promocja, dystrybucja.You are not logged in. (Login)