You are not logged in. (Login)

Techniki negocjacji i mediacji w admnistracji
(Negocjacje w adm.)

W trakcie kursu podejmowana jest tematyka związana z wykorzystywaniem ADR w sektorze publicznym.You are not logged in. (Login)