You are not logged in. (Login)

Nowoczesne (i współczesne) koncepcje zarządzania - J. Wojtas
(NWKZ)

Kurs poświęcony kluczowym teoriom, koncepcjom i ideom nowoczesnego (współczesnego) zarządzania dla studentów kierunków: Iżnynieria Zarządzania oraz Finanse i Rachunkowość.You are not logged in. (Login)