You are not logged in. (Login)

Seminarium dyplomowe - P. Zariczny
(SD - P.Z.)

Seminarium dyplomowe dla studentów II roku NMiEB.

Treści:

1 spotkanie - rodzaje bibliografii, sporządzanie zapisów bibliograficznych, metody zbierania materiałów do prac naukowych, adresy instytucji/bibliotek, adresy internetowe, techniki sporządzania przypisów w pracach naukowych – teoria, zapisy bibliograficzne, bibliografia zawartości czasopism

 

2 spotkanie

praca własna pod kierunkiem (przygotowanie do wyboru zakresu i tematyki pracy; pisemny komentarz do powyższego (praca musi zawierać przypisy i bibliografię); omówienie strony technicznej pracy dyplomowej - podział na części, rozdziały itp., zasady maszynopisania/skład komputerowy, korekta

 

3 spotkanie – praca naukowa w Internecie, praca własna pod kierunkiem - opracowanie zagadnienia metodycznego (interakcje uczeń-nauczyciel) na podstawie wybranego tekstu literackiego lub prasowego - zebranie odpowiednich materiałów, ich analiza i ocena (praca musi zawierać przypisy i bibliografię)

 

4 spotkanie - omówienie wyników prac studentów, zajęcia poświęcone na wyjaśnienie wątpliwości studentów, które dotyczą technicznych aspektów pisania prac naukowych + podsumowanie pracy w semestrzeYou are not logged in. (Login)