You are not logged in. (Login)

Seminarium dyplomowe - I. Koepke
(Sem.dypl.)

Problemy i tematy, które będą poruszane na seminarium dla II roku kierunków: Pedagogika i Nowe media i e-biznes w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019.

 

  1. Filozoficzne aspekty edukacji, wychowania ze szczególnym uwzględnieniem problemów:

    a) etycznych (m.in. aspekt moralny zachowania i wychowania, hierarchia wartości, sposoby wyboru wartości, etyka zawodowa zawodów związanych z pedagogiką),

    b) społecznych (m.in. kształcenie postaw społecznych i obywatelskich, wychowanie społeczne, resocjalizacja a społeczeństwo),

    c) antropologicznych (m.in. kwestia godności człowieka, granic wolności i odpowiedzialności za drugiego człowieka, koncepcje tożsamości społecznej i zbiorowej; natura człowieka).

  2. Filozofia wychowania – koncepcje, dokumenty, metody, etc.

  3. Polityka i pedagogika (polityczne aspekty resocjalizacji i edukacji; doktryny polityczne a edukacjia i resocjalizacja; szczegółowe wymiary politycznych powiązań z edukacją)You are not logged in. (Login)