You are not logged in. (Login)

Teorie komunikacji i mediów - ćwiczenia - I. Koepke
(T.k.i m.- ćw.)

Studenci prezentują referaty i zapoznają się z tekstami teoretyków komunikacji i mediów.You are not logged in. (Login)