You are not logged in. (Login)

Teorie komunikacji i mediów - wykład - I. Koepke
(T.k.i m.- w.)

Celem kursu  jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat komunikacji i mediów. Studenci poznają różne koncepcje i teorie komunikacji (werbalnej i nie werbalnej) zarówno terażniejsze jak i przeszłe. Poznają też wpływ komunikacji i mediów na człowieka i możliwe interakcje.You are not logged in. (Login)