You are not logged in. (Login)

Prowadzenie projektów informatycznych - laboratoria - J. Struś
(PPI - lab. - J.S.)

Laboratoria mają na celu przekazanie podstawowych zasad dotyczących prowadzenia projektu informatycznego, zwłaszcza w odniesieniu do definiowania celu i zakresu przedsięwzięcia, zarządzania kosztem, czasem, jakością, zespołem wytwórczym, ryzykiem, konfiguracją, zmianami. Zdobycie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym, typu MS Project.You are not logged in. (Login)