You are not logged in. (Login)

Organizacja ochrony środowiska - Wykład - M. Wojtkowski
(OOŚ - wyk.)

Przedmiot obejmuje przede wszystkim problematykę organizacji ochrony środowiska w Polsce. Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów kierunku studiów I stopnia administracja z zagadnieniami teoretycznymi i obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie prawa ochrony środowiska. W szczególności celem kształcenia jest przedstawienie rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę w związku z wykonywaniem przez władze publiczne zadania, jakim jest ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, takim celem jest również wykształcenie u studentów umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu prawa ochrony środowiska.You are not logged in. (Login)